fbpx
Loading cart contents...
View Cart Checkout
Cart subtotal:

ขูดหินปูน

หินปูนหรือหินน้ำลาย (Medical Link) เป็นคราบจุลินทีย์ที่แข็งตัวเกาะอยู่บนตัวฟัน เนื่องจากมีธาตุแคลเชี่ยมของน้ำลายเข้าไปตกตะกอน โดยคราบจุลินทรีย์นี้จะใช้น้ำตาลจากอาหารสร้งกรดและสารพิษทำลายเคลือบฟัน แม้ว่าจะบ้วนน้ำก็ไม้สามารถหลุดออกได้ ทำให้ฟันผุ เหงือกอักเสบ เกิดเป็นโรคปริทันต์ได้

ทีมทันตกรรมของ Pure’n bright ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพช่องปาก ได้แนะนำให้ทุกท่านขูดหินปูนอย่างน้อย 2-4 ครั้งต่อปี โดยทันแพทย์จะขูดหินปูนออกทั้งเหนือเหงือกและใต้เหงือก จากนั้นทำรากฟันให้เรียบ (root planning) เพื่อให้เหงือกยึดแน่นรอบตัวฟัน คงความแข็งแรงเหมือนเดิม เพียงการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้ท่านห่างไกลอาการฟันผุ และโรคปริทันต์ได้เป็นอย่างดี

Aesthetic Dentistry