fbpx
Loading cart contents...
View Cart Checkout
Cart subtotal:

ถอนฟันแท้

ทีมทันตแพทย์แห่ง Pure ‘n bright ได้กล่าวถึงเหตุผลสำคัญที่จำเป็นต้องทำการถอนฟัน คือ

  • มีอาการฟันผุมากจนถึงชั้นโพรงประสาทฟัน
  • มีปัญหาโรคเหงือกอย่างรุนแรง
  • ฟันหักแบบที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้
  • มีปัญหาเกี่ยวกับตำแหน่งและการขึ้นของฟันซึ่งทันตแพทย์เห็นสมควรที่จะถอน เช่น ปัญหาฟันคุดเพื่อเตรียมจัดฟัน เป็นต้น
  • เมื่อท่านมีอาการคล้ายดังที่กล่าวมา อย่าได้นิ่งนอนใจควรรีบมาปรึกษาทันตแพทย์ เพื่อใด้รับการรักษาอย่างทันท่วงที เพื่อเหงือกและฟันที่แข็งแรงยิ่งขึ้น

Aesthetic Dentistry