fbpx
Loading cart contents...
View Cart Checkout
Cart subtotal:

ทันตกรรมจัดฟันด้วยแบรดเกตใส Invisalign จัดฟันแบบใส

Pure’n bright ขอเสนอนวตกรรมใหม่ ของการจัดฟัน ที่ได้มีการนำเทคโนโลยีการสร้างภาพสามมิติบนจอคอมพิวเตอร์ 3D มาช่วย ออกแบบการสร้างชุดเครื่องมือจัดฟันสำหรับแต่ละคน โดยขั้นตอนแรกข้อมูลการสบฟันของท่านจะถูกบันทึกลงบนแบบพิมพ์ แล้วจึงส่งแบบพิมพ์ไปยังแลปที่อเมริกา โดยข้อมูลของท่านจะเปลี่ยนไปเป็นข้อมูลดิจิตอล

โดยผ่านขั้นตอนการผลิตอันซับซ้อนและพิถีพิถันออกมาเป็นชุดเครื่องมือจัดฟันเฉพาะสำหรับท่าน ท่านต้องสวมใส่มันตลอดเวลาตามที่ทันตแพทย์แนะนำ และเปลี่ยนเครื่องมือใหม่ทุก 2 สัปดาห์ เครื่องมือจะค่อยๆ ขยับฟันของท่านไปทีละน้อยๆไปสู่ตำแหน่งที่ต้องการ

Aesthetic Dentistry