fbpx
Loading cart contents...
View Cart Checkout
Cart subtotal:

ทันตกรรมจัดฟันแบบใสไร้เหล็ก Lingual จัดฟันแบบด้านใน

Lingual Orthodontic (Braces) เป็นเครื่องมืจัดฟันที่ติดอยู่ที่ผิวฟันด้านในหรือด้านลิ้น (Palatal Or Lingual Surface) ทำให้ไม่สามารถสังเกตเห็นได้จากด้านหน้า การจัดฟันด้านในเป็นวิธีการจัดฟันแบบพิเศษที่ติดเครื่องมือบริเวณด้านหลังของฟัน มองไม่เห็นเครื่องมือด้านหน้า ซึ่งแตกต่างจากการจัดฟันด้านนอกทั่วไป ทำให้ยิ้มได้อย่างมั่นใจและไม่มีใครรู้ว่าจัดฟัน

การจัดฟันลักษณะนี้มีความซับซ้อนกว่าการจัดฟันแบบติดเครื่องมือด้านหน้า เนื่องจากลักษณะด้านหลังของฟันแต่ละซี่มีรูปร่างและขนาดที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องใช้วัสดุจัดฟันที่มีลักษณะพิเศษเพื่อความเหมาะสมกับสภาพของฟันแต่ละซี่ ทั้งนี้การจัดฟันแบบนี้ สามารถทำได้โดยทันตแพทย์ผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ของ Pure’n bright ซึ่งได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษทำให้คุณมีความมั่นใจได้ว่าคุณจะมีรอยยิ้มที่สดใสได้อย่างแน่นอน

Aesthetic Dentistry