fbpx
Loading cart contents...
View Cart Checkout
Cart subtotal:

บูรณฟันหลังด้วยโลหะเหวี่ยง

คือการซ่อม เสริม สร้างให้ฟันที่มีความเสียหายจากสาเหตุต่างๆ ให้มีลักษณะให้มีรูปร่างเหมือนฟันธรรมชาติ และสามารถทำหน้าที่ของฟันได้ตามสำควร

ความผิดปกติของฟันที่สมควรได้รับการบูรณะ เช่น ฟันห่าง ฟันมีรูปร่างผิดปกติตั้งแต่ฟันขึ้น ฟันผุ ฟันสึก ฟันแตกหักเนื่องจากดัรับอุบัติเหตุ ด้วยเทคโนโลยีทันตกรรมของ Pure’n bright ทันตแพทย์จะทำการกรอฟันจากสภาพที่เกิดขึ้นกับฟัน โดยใช้วัสดุบูรณะฟันประกอบคือ โลหะ พลาสติกหรือเรซิน ซีเมนต์ และเซรามิก เมื่อมีความผิดปกติขึ้นกับฟันแม้เพียงเล็กน้อย อย่าได้วางใจ ควรหมั่นตรวจสุขภาพฟัน และมาพบทันตแพทย์ทุกๆ 6 เดือนเพื่อสุขภาพที่ดีของช่องปาก

Aesthetic Dentistry