fbpx
Loading cart contents...
View Cart Checkout
Cart subtotal:

ฟอกฟันขาวที่บ้าน (Home Teeth Whitening)

เป็นการฟอกสีฟันโดยนำน้ำยาฟอกสีฟันกลับไปฟอกสีฟันเองที่บ้าน ภายใต้การควบคุมดูแลของทันตแพทย์ เป็นระยะๆ

ทีมทันตแพทย์ของ Pure’n bright ได้แสดงวีธีการไว้ว่า คนไข้จำเป็นต้องพิมพ์ปาก ทำถาดพลาสติกสำหรับใส่สารฟอกสีฟันให้คนไข้เฉพาะราย โดยถาดฟอกสีฟันจะต้องแนบพอดีกับตัวฟันและเหงือก และมีที่ว่างสำหรับใส่เจลฟอกสีฟัน โดยต้องใส่ทิ้งไว้ตลอดคืน นาน 10-15 วัน โดยทั่วไปในระหว่างการฟอกสีฟัน และระยะเวลาในการทำขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในสีฟันที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยกลวิธีที่ไม่ยุ่งยากนี้ช่วยให้ท่านมีฟันขาวสดใส คืนความมั่นใจในรอยยิ้มอีกครั้ง

Aesthetic Dentistry