fbpx
Loading cart contents...
View Cart Checkout
Cart subtotal:

ฟันปลอมชนิดติดแน่น (ครอบฟัน / สะพานฟัน)

สะพานฟัน คือ ฟันปลอมชนิดติดแน่นใส่แล้วไม่ต้องถอดเข้าถอดออก ติดถาวรเหมือนฟันธรรมชาติ ไม่ต้องมีตะขอ ไม่มีแผ่นเหงือกปลอม ทีมทันตแพทย์ของ Pure ‘n bright จะกรอฟันซี่ข้างๆของฟันที่ถูกถอนไปแล้วเพื่อใช้เป็นหลักยึดสะพานฟัน จากนั้นจะพิมพ์ปากเพื่อส่งไปทำสะพานฟัน เมื่อตรวจสอบดูว่าสะพานฟันพอดีกับปากแล้วจึงยึดสะพานฟันกับฟันของคนไข้ด้วยซีเมนต์ที่ใช้เฉพาะในช่องปาก เพียงเท่านี้คุณก็ได้ฟันใหม่มาใช้งานเฉกเช่นฟันธรรมชาติ

Aesthetic Dentistry