fbpx
Loading cart contents...
View Cart Checkout
Cart subtotal:

มูสเสริมแคลเซี่ยมสู่ผิวฟัน

โดยการใช้วัสดุอุดฟันชนิดต่างๆ อุดเติมลงไปบนบริเวณตัวฟันที่เกิดความชำรุดเสียหาย ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากการฟันผุ ฟันแตก ฟันสึก ฟันหัก และอีกหลายๆสาเหตุ Pure’n bright ได้เห็นถึงความสำคัญของฟันที่ชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากสาเหตุดังที่กล่าวมาแล้ว และความจำเป็นที่จะต้องได้รับการอุดฟันเพื่อทำการทดแทนเนื้อฟันหรือตัวฟันในส่วนที่หายไป เพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ดังเดิม และมีความสวยงามใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุด

Aesthetic Dentistry