fbpx
Loading cart contents...
View Cart Checkout
Cart subtotal:

อุดช่องว่างระหว่างฟัน (Composite Resin)

เป็นการตกแต่งฟันด้วยการใช้วัสดุเรซิน เช่น การอุดปิดช่องว่างระหว่างฟันนั้นแทบจะไม่มีการกรอเนื้อฟันออกเลย ดังนั้น วิธีการนี้จึงไม่ก่อให้เกิดการเสียวฟัน หรืออาจเกิดได้น้อยมาก

Aesthetic Dentistry