fbpx
Loading cart contents...
View Cart Checkout
Cart subtotal:

อุดฟันแท้เพื่อปิดช่องว่าง

รอยยิ้มที่มีฟันห่างเป็นรอยยิ้มที่ไม่สมบูรณ์แบบแม้ว่าจะมีรูปหน้าที่สวยงามเพียงใดก็ตาม ฟันห่างเป็นสิ่งบกพร่องที่เห็นได้ชัดเจน จนทำให้ขาดความเชื่อมั่นในการยิ้ม แต่ก็มีบางท่านที่มีความเชื่อว่าถ้ามีฟันห่างจะทำให้เงินทองรั่วไหล เก็บเงินไม่อยู่ จนต้องขวนขวายปิดช่องว่างนั้นเสีย

ช่องว่างระหว่างฟัน มักจะมีสาเหตุมาจากกรรมพันธุ์ หรือมาจากนิสัยส่วนตัวบางอย่าง เช่น ชอบดุนลิ้นหรือมีลิ้นผิดปกติ หรือมีการกลืนที่ผิดปกติ ทำให้ลิ้นมีแรงดันฟันหน้าให้ห่างได้ ในปัจจุบันการรักษาฟันมีการพัฒนาทั้งทางวัสดุ และวิธีการทำให้ง่ายและแก้ปัญหาฟันห่างให้ดูสวยงามเป็นธรรมชาติมากขึ้น Pure ‘n bright ขอแนะนำให้ท่านใช้วิธีการจัดฟัน หรือการเพิ่มขนาดฟันโดยใช้วัสดุอุดฟันหน้า เป็นต้น ด้วยนวตกรรมทางทันตกรรมที่ทันสมัย จะช่วยให้ท่านมีรูปฟันที่สวยงาม และได้รอยยิ้มที่สดใสเป็นธรรมชาติกลับคืนมา

Aesthetic Dentistry