fbpx
Loading cart contents...
View Cart Checkout
Cart subtotal:

แก้ไขปลายจมูกบางด้วยกระดูกอ่อน(Auricular Cartitage)

ข้อดีของกระดูกอ่อนใบหู คือ มีลักษณะโครงสร้างความโค้งคล้ายกับบริเวณปลายจมูก ทำให้ง่ายต่อการออกแบบ และสามารถเพิ่มความหนาได้ตามต้องการ นอกจากนี้ รอยแผลบริเวณหลังหูก็มองเห็นไม่ค่อยเด่นชัด ส่วนข้อเสียจะเป็นลักษณะการทำที่ยากกว่า มีแผลผ่าตัดสองตำแหน่ง และเวลาพักฟื้นอาจนานกว่าเล็กน้อย การที่เทคนิคในการเสริมจมูกพัฒนาขึ้นมาโดยต่อเนื่อง ปัญหาของการเสริมจมูกโดยใช้ซิลิโคนเสริมที่ปลายจมูกในปัจจุบันในเมืองไทย อาจทำให้เกิดการบางตัวลงของเนื้อเยื่อในคนไข้ในระยะยาว ดูไม่ธรรมชาติ โดยเฉพาะที่ปลายจมูก ซึ่งเป็นส่วนที่มีความตึงของเนื้อเยื่อสูงที่สุด Pure’nBright ได้พัฒนาการเสริมจมูกโดยปรับแต่งกระดูกอ่อนที่ปลายจมูกให้โด่งขึ้น

ข้อดี

  • ระยะยาว ปลอดภัยกว่าการเสริมด้วยซิลิโคนมาก ทนทานในระยะยาว เพราะเนื่อเยื่อไม่บางตัวลง จึงไม่เสี่ยงต่อการทะลุเหมือนซิลิโคนให้ความเป็นธรรมชาติสูง
  • การสัมผัสที่ปลายจมูกนิ่มเป็นธรรมชาติ เพราะเป็นเนื้อเยื่อจริง
  • สามารถแก้ไขโครงสร้างจมูกได้หลากหลาย เช่น เพิ่มความยาวได้โดยปลอดภัยกว่าการเสริมด้วยซิลิโคน หรือแก้ไขปลายจมูกงุ้มลง อย่างปลอดภัย