fbpx
Loading cart contents...
View Cart Checkout
Cart subtotal:

แก้ไขหูกาง

โดยทั่วไปใบหูของคนเราจะแนบไปทางด้านหลังชิดกับหนังศีรษะ ทำมุมกันประมาณ 25-35องศา ขอบนอกใบหูพับไปด้านหลังเล็กน้อย ห่างจากหนังศีรษะประมาณ 1.5-2เซนติเมตร ลักษณะที่ดูหูกางคือใบหูไม่แนบไปทางด้านหลังเท่าที่ควร หรือขอบใบหูไม่พับทางด้านหลัง ซึ่งสาเหตุเกิดจากกระดูกอ่อนใบหูไม่พับไปตามปกติ อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็ก เพราะส่วนหนึ่งถ่ายทอดทางพันธุกรรม การแก้ไขหูกางสามารถทำได้ตั้งแต่อายุประมาณ 6 ขวบ เนื่องจากเวลานั้นใบหูจะมีขนาดโตเต็มที่เท่ากับผู้ใหญ่