fbpx
Loading cart contents...
View Cart Checkout
Cart subtotal:

แผลเป็นนูน

โรคแผลเป็นนูน (คีลอยด์ หรือ Keloid) ได้แก่ โรค/ภาวะมีเนื้อเยื่อพังผืดเจริญเกินปกติ เห็นเป็นพังผืดหนาในบริเวณรอยแผลต่างๆ โดยเกิดหลังจากแผลเหล่านั้นหายแล้ว ซึ่งแผลเป็นนูน อาจเกิดหลังจากแผลหายเป็นอาทิตย์ หรือ เป็นเดือน แต่บางคนอาจเป็นปี ซึ่งบางคนที่เป็นน้อยไม่จำเป็นต้องรักษา แต่บางคนที่เป็นมากอาจต้องการการรักษา เพราะทำให้เสียภาพลักษณ์

โรคแผลเป็นนูน พบได้บ่อย ทั้งในผู้หญิงและในผู้ชาย และพบได้ในทุกอายุ ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ แต่มักเกิดในช่วงวัยหนุ่มสาว และพบได้น้อยลงในวัยเด็ก และเมื่อสูงอายุ ทั้งนี้มีโอกาสเกิดได้ใกล้เคียงกันทั้งในผู้หญิง และผู้ชาย

แผลเป็นนูน มีได้ 2 แบบ ได้แก่ แผลเป็นนูนชนิดลุกลามออกนอกตัวแผล และ แผลเป็นนูนชนิดเกิดเฉพาะบนตัวแผล ซึ่งทั้งสองชนิด คล้ายคลึงกันทั้งสาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง อาการ และวิธีรักษา ต่างกันเพียง แผลเป็นนูนชนิดเกิดเฉพาะบนตัวแผล มักหายได้เองเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งอาจเป็นเดือน หรือ หลายๆปี และเมื่อได้รับการรักษามักยุบได้ดี และมักไม่ย้อนกลับเป็นซ้ำ