ผศ.ดร.พญ. บริสุทธิ์ แสนมโน หาญพานิช
Assist.Prof.borisut hanpanich MD., PhD.

แพทยศาสตร์บัณฑิต Doctor of Medicine (M.D.) Anti-Aging Medicine
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

dummy text of the printing

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of “de Finibus Bonorum et Malorum” (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, “Lorem ipsum dolor sit amet..”, comes from a line in section 1.10.32.

I MEET OUR TEAMI

We Are The Best Team

ทพญ. ภคนันท์ ตันตยากร

Pakanan Tantayakorn
DDS. ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต Doctor of Dental Surgery (D.D.S.)

ทพญ. ปณิชา โกสินธนนท์

Panicha Khosinthanon DDS.
DDS. ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
Doctor of Dental Surgery (D.D.S.)

ทพญ. เพ็ญพร เหลืองชนะ

Panporn Luangchana
DDS. ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต Doctor of Dental Surgery (D.D.S.)

M.Sc. in Implantology and Dental Surgery International Medical College (IMC) Germany

ทพญ. อัญชลี พิณอำพรไพศาล

Aunchalee Phinampornphaisarn
DDS. ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
Doctor of Dental Surgery (D.D.S.)

*Disclaimer : ผลลัพธ์ของรักษาขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล ภาพที่ใช้เป็นภาพลิขสิทธิ์สำหรับ เพียวร์ แอนด์ ไบรท์ เม็ดเด้น สหคลินิกเท่านั้น
*Disclaimer : PureAndBright clinic does not warrant, guarantee or make any representations regarding the currency, correctness, accuracy, reliability, or any other aspect regarding characteristics or use of the information presented in the service and/or links thereto and expressly disclaims liability for errors and omissions in the contents of this website. All pictures are PureAndBright coppyright.