การปลูกผมถาวร แบบย้ายรากผม สำหรับแก้ไขงานเดิมครั้งที่สอง

Second time hair transtation

การศัลยกรรมย้ายเซลล์รากผมซึ่งทำได้ทั้งเทคนิคแบบ FUE และ DHI การประเมิณคนไข้ทำโดยประเมิณเส้นผมทั้งสองบริเวณ ทั้งบริเวณที่จะนำผมมาปลูก หรือ donor site ว่าความหนแน่นของกอผมของคนไข้มีมากเพียวพอที่จะนำเส้นผมออกมาปลูกหรือไม่ และประเมิณบริเวณที่จะปลูกผม หรือ recipient site คำรวรความหนาแน่นว่าต้องใช้ปริมาณผมกี่กอราก

สิ่งที่ต่างจากการปลูกครั้งแรกคือ ทั้งสองบริเวณอาจมีแผลเป็นเล็กๆหรือ micro scar ทำให้ผิวหนังทั้งสองบริเวณแข็งและหนายากกว่าการทำครั้งแรก และการทำปลูกผมย้ายรากครั้งที่สองขั้นไป ควรมีช่วงห่างจากการทำครั้งแรกประมาณ 1 ปี เพื่อให้เส้นผมบริเวณ donor site ฟื้นฟูตัวเองได้เต็มที่ก่อน

ขั้นตอนการปลูกผมแบบ ย้ายรากครั้งที่สองขึ้นไป

  1. ตรวจประเมิณโดยแพทย์ คำนวนจำนวนกอรากผม ความพร้อมของหนังศีรษะทั้งบริเวณ donor และ recipient site
  2. แพทย์จะทำการแยกกอรากผม (กราฟต์) ออกจากแถบเนื้อเยื่อ และไขมันอย่างระมัดระวัง ตัดแต่ง และคัดแยกกราฟต์ที่มีจำนวนเส้นผมในกอต่างกัน เพื่อนำไปใช้ปลูกในบริเวณที่แตกต่างกัน โดยแช่ไว้ในน้ำยาแช่กราฟต์ที่มีสูตรเฉพาะ ช่วยเพิ่มอัตราการอยู่รอด และเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตได้ดี 
  3. แพทย์ก็จะนำกราฟต์ผมที่ได้ไปปลูกยังบริเวณที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมชาติของแนวเส้นผมเดิมของลูกค้ามากที่สุด และรักษากอผมธรรมชาติและกอผมที่ปลูกมาก่อนหน้านี้ให้ได้ได้มากที่สุด

ผู้ที่ควรได้รับการปลูกซ่อมแซม

  • ผมที่ปลูกมาครั้งก่อนดูไม่หนาแน่น
  • ต้องการเปลี่ยนแนวไรผม
  • ผมบริเวณด้านหลังของศีรษะหนาแน่นมากพอ

การเตรียมตัวก่อนทำ

1. การพักผ่อนให้เพียงพอ
2 หยุดทานวิตามิน ยา หรืออาหารเสริมบางชนิดที่ทำให้เลือดหยุดยาก ควรหยุดทานก่อนการปลูกผมประมาณ 1-2 สัปดาห์
3. หากเป็นคนที่สูบบุหรี่ในปริมาณมาก ควรงดการสูบบุหรี่ หรืองดสูบไปเลยก่อนช่วงการทำการรักษา 1 สัปดาห์
4. ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ ควรหยุดดื่มก่อนการปลูกผมประมาณ 3-4 วัน เพราะจะทำให้เลือด

การดูแลตัวเองหลังทำ 

1. ไม่ให้โดนน้ำและไม่ให้สระผม 2 วัน
2. รับประทานยาตามแพทย์สั่ง และงดกลุ่มยา aspirin 1 สัปดาห์
3. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2-3 วัน หลังผ่าตัด
4. ควรนอนยกศีรษะสูง 30 องศา หรือหนุนหมอน 2-3 ใบ เพื่อลดอาการปวดบวมในช่วงแรก เละใช้หมอนใบเล็กรองต้นคอ เพื่อลดแรงกดที่แผลบริเวณท้ายทอย
5. ควรสวมหมวก เวลาออกจากที่พัก เพื่อป้องกันแสงแดด และฝุ่นควัน เป็นเวลา 2 สัปดาห์
6. งดออกกำลังกาย และยกของหนัก 1 สัปดาห์งดซ่าวน่า 1 เดือน
7. ไม่ควรแกะ เกา บริเวณสะเก็ดและกราฟผม เพราะจะทำให้กราฟหลุด และอาจติดเชื้อได้