fbpx
Loading cart contents...
View Cart Checkout
Cart subtotal:

Category - Blog

FUE second treatment

การปลูกผมถาวร แบบย้ายรากผม สำหรับแก้ไขงานเดิมครั้งที่สอง Second time hair transtation การศัลยกรรมย้ายเซลล์รากผมซึ่งทำได้ทั้งเทคนิคแบบ FUE และ DHI การประเมิณคนไข้ทำโดยประเมิณเส้นผมทั้งสองบริเวณ ทั้งบริเวณที่จะนำผมมาปลูก หรือ donor site ว่าความหนแน่นของกอผมของคนไข้มีมากเพียวพอที่จะนำเส้นผมออกมาปลูกหรือไม่ และประเมิณบริเวณที่จะปลูกผม หรือ recipient site คำรวรความหนาแน่นว่าต้องใช้ปริมาณผมกี่กอราก สิ่งที่ต่างจากการปลูกครั้งแรกคือ ทั้งสองบริเวณอาจมีแผลเป็นเล็กๆหรือ micro scar ทำให้ผิวหนังทั้งสองบริเวณแข็งและหนายากกว่าการทำครั้งแรก และการทำปลูกผมย้ายรากครั้งที่สองขั้นไป ควรมีช่วงห่างจากการทำครั้งแรกประมาณ 1 ปี เพื่อให้เส้นผมบริเวณ donor site ฟื้นฟูตัวเองได้เต็มที่ก่อน ขั้นตอนการปลูกผมแบบ ย้ายรากครั้งที่สองขึ้นไป ตรวจประเมิณโดยแพทย์…

การปลูกผมถาวร แบบ Long Hair ด้วยเทคนิค (FUE, DHI)

I การปลูกผมถาวร แบบ Long Hair ด้วยเทคนิค (FUE, DHI)I การปลูกผมถาวร แบบย้ายรากผม เทคนิค Long Hair ตอบโจทย์คนที่มีปัญหาเรื่อง ผมบาง ศีรษะล้าน แต่ไม่มีเวลาในการพักฟื้น เห็นแนวเส้นผมยาวขึ้นทันทีหลังทำ การปลูกผมถาวร แบบ Long Hair คือ การศัลยกรรมย้ายเซลล์รากผมซึ่งทำได้ทั้งเทคนิคแบบ FUE และ DHI ซึ่งการปลูกผมแบบ Long Hair จะแตกต่างจากการปลูกผมถาวรด้วยเทคนิค FUE และ DHI แบบปกติ คือ แพทย์จะทำการเจาะรูแล้วดึงเส้นผม และเซลล์รากผมออกมาปลูกขณะตอนที่ผมยาวได้เลย…

การปลูกผมถาวร แบบ Long Hair ด้วยเทคนิค (DHI)

การปลูกผมถาวร แบบย้ายรากผม เทคนิค Long Hair  ตอบโจทย์คนที่มีปัญหาเรื่อง ผมบาง ศีรษะล้าน แต่ไม่มีเวลาในการพักฟื้น เห็นแนวเส้นผมยาวขึ้นทันทีหลังทำ การปลูกผมถาวร แบบ Long Hair คือ  การศัลยกรรมย้ายเซลล์รากผมซึ่งทำได้ทั้งเทคนิคแบบ FUE และ DHI ซึ่งการปลูกผมแบบ Long Hair จะแตกต่างจากการปลูกผมถาวรด้วยเทคนิค FUE และ DHI แบบปกติ คือ แพทย์จะทำการเจาะรูแล้วดึงเส้นผม และเซลล์รากผมออกมาปลูกขณะตอนที่ผมยาวได้เลย หรือเรียกอีกอย่างว่า “ Celebrity hair transpant ”เป็นการเจาะเซลล์รากผมออกมาพร้อมการเส้นผมความยาวประมาน 2-3 ซ.ม.…

ปลูกผมถาวรโดย เทคนิค Non shaven FUE

การปลูกผมถาวรโดย เทคนิค Non shaven FUE คือ การย้ายเซลล์รากผมบริเวณท้ายทอย ไปปลูกบริเวณมีผมบาง การนำผมบริเวณด้านท้ายทอยมาใช้ เพราะบริเวณดังกล่าวไม่มี ตัวรับฮอร์โมน ดังนั้นผมที่ย้ายไป จะไม่มีปัญหาผมร่วงตามมาในอนาคต ขั้นตอนแรก แพทย์จะทำการคัดเลือกกลุ่มเส้นผมแข็งแรงจากแนวผมบริเวณท้ายทอยด้านหลังด้วยอุปกรณ์ไมโครขนาดเล็ก ไม่เจ็บ ไม่ต้องโกนผม ขั้นตอนที่ 2 เมื่อได้เซลล์รากผมบริเวณด้านหลังศีรษะแล้ว ผู้เชี่ยวชาญจะทำการคัดแยกแต่ละเซลล์ อย่างระมัดระวัง ทำให้ได้เส้นผมเดี่ยวพร้อมรากผม เพื่อนำไปแช่น้ำยาพิเศษ ช่วยให้รากผมมีความแข็งแรง ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอยปลูกผมแพทย์จะนำเซลล์รากผมที่ได้ย้ายมาปลูกยังบริเวณที่มีปัญหา หลังปลูก จากนั้น 1 เดือน จะมีการผลัดแกนผม เส้นผมที่เราย้ายมาใหม่จะเริ่มมีการหลุดร่วง ซึ่งถือว่าเป็นปกติสำหรับการปลูกผม เพราะสิ่งที่เราต้องการในการปลูกผม คือ รากผม…

ปลูกผมถาวรด้วยเทคนิค (FUE, DHI, Long Hair) เลือกแบบไหนดี

I ปลูกผมถาวรด้วยเทคนิค (FUE, DHI, Long Hair)I เลือกแบบไหนดี ก่อนที่จะเข้ารับบริการปลูกผม แนะนำให้คนไข้เข้ารับการตรวจประเมินหนังศีรษะและเส้นผมก่อนว่าปัญหาที่คนไข้มีเหมาะสมสำหรับการแก้ไขด้วยวิธีปลูกผมหรือไม่ โดยแพทย์จะทำการตรวจประเมินหนังศีรษะ ดูภาพรวม บริเวรของผมที่บาง ว่าเกิดจากสาเหตุใด หากเป็นสาเหตุที่สามารถแก้ไขได้โดยการปลูกผม เช่น ศีรษะเถิกเกินไป ,ผมร่วงบางจากพันธุกรรม ,ผมร่วงจากแผลเป็น และคนไข้มีเส้นผมบริเวณด้านหลังของศีรษะ หรือบริเวณอื่นๆของร่างกายมากเพียงพอที่จะนำมาปลูกถ่าย คนไข้สามารถทำการปลููกผมได้ค่ะ กรณีที่ไม่แนะนำให้ทำการปลูกผม เช่น คนไข้มีภาวะติดเชื้อบนหนังศีรษะ , คนไข้มีพาราสิต เช่น เหา , คนไข้ผมร่วงบางจากภาวะทางจิตใจ เช่น ดึงถอนจนร่วงบาง, คนไข้มีโรคทางกายที่อาจก่อให้เกิดการติดเชื้อได้ง่าย เช่น เบาหวาน หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง เป็นต้น คนไข้ควรได้รับการประเมินและแนะนำการรักษาที่เหมาะสมกับตัวเองค่ะ…