fbpx
Loading cart contents...
View Cart Checkout
Cart subtotal:หมายเหตุ

หลังจากโอนชำระเงินมาแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมระบุ

*ชื่อ-นามสกุล
*ธนาคาร วันและเวลาที่โอนชำระ
*รูปถ่ายหรือสแกนสลิป
*เบอร์โทรติดต่อกลับ
*และโปรโมชั่นที่ท่านต้องการสั่งซื้อ

แล้วส่งมาที่อีเมล pabuser1@gmail.com หรือ Line ID : @pureandbright