fbpx
Loading cart contents...
View Cart Checkout
Cart subtotal:

ทัตกรรม Exam and X-ray

ทันตกรรมจัดฟันด้วยแบรดเกตโลหะ

Metal Bracket Orthodontic (Braces) เป็นเครื่องมือจัดฟันชนิดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มักเห็นกันได้ทั่วไป ทำจากวัสดุโลหะที่มีคุณภาพ…

thumbnail-inside-service

ทันตกรรมจัดฟันด้วยแบรดเกตใส

Pure’n bright ขอเสนอนวตกรรมใหม่ ของการจัดฟัน ที่ได้มีการนำเทคโนโลยีการสร้างภาพสามมิติบนจอคอมพิวเตอร์ 3D มาช่วย ออกแบบการสร้างชุด…

thumbnail-inside-service

ทันตกรรมจัดฟันแบบใสไร้เหล็ก

Lingual Orthodontic (Braces) เป็นเครื่องมืจัดฟันที่ติดอยู่ที่ผิวฟันด้านในหรือด้านลิ้น (Palatal Or Lingual Surface) ทำให้ไม่สามารถสังเกตเห็นได้จากด้านหน้า…

thumbnail-inside-service

การฝังรากเทียม

เป็นการทำรากฟันเทียมฝังลงไปที่ขากรรไกรและใส่ฟันปลอมยึดติดกับรากฟันเทียมไว้ ซึ่ง Pure ‘n bright ได้ใช้เทคโนโลยีระบบไทเทเนียม 2 ชนิด…

thumbnail-inside-service

ฟันปลอมชนิดติดแน่น

สะพานฟัน คือ ฟันปลอมชนิดติดแน่นใส่แล้วไม่ต้องถอดเข้าถอดออก ติดถาวรเหมือนฟันธรรมชาติ ไม่ต้องมีตะขอ ไม่มีแผ่นเหงือกปลอม ทีมทันตแพทย์ของ Pure ‘n bright…

thumbnail-inside-service

ฟันปลอมชนิดถอดได้

เป็นฟันปลอมชนิดที่สามารถถอดออกมาเพื่อทำความสะอาดได้ ไม่ติดแน่นถาวรอยู่ในปาก ฟันปลอมชนิดนี้มีราคาถูกกว่าแบบติดแน่น ดูแลรักษาง่าย…

thumbnail-inside-service

อุดช่องว่างระหว่างฟัน

เป็นการตกแต่งฟันด้วยการใช้วัสดุเรซิน เช่น การอุดปิดช่องว่างระหว่างฟันนั้นแทบจะไม่มีการกรอเนื้อฟันออกเลย ดังนั้น วิธีการนี้จึงไม่ก่อให้เกิดการเสียวฟัน…

thumbnail-inside-service

อุดฟันแท้เพื่อต่อปลายฟันหัก

ฟันหักมักมีสาเหตุมาจากการกระทบกระแทกด้วยของแข็ง เนื่องจากอุบัติเหตุหรือการเล่นกีฬา ซึ่งมีอาการที่ต่างกันไป ดังนี้ ฟันหักเฉพาะชั้นเคลือบฟันหรือมีรอยร้าว…

thumbnail-inside-service

อุดฟันแท้เพื่อปิดช่องว่าง

รอยยิ้มที่มีฟันห่างเป็นรอยยิ้มที่ไม่สมบูรณ์แบบแม้ว่าจะมีรูปหน้าที่สวยงามเพียงใดก็ตาม ฟันห่างเป็นสิ่งบกพร่องที่เห็นได้ชัดเจน จนทำให้ขาดความเชื่อมั่นในการยิ้ม…

thumbnail-inside-service

การเคลือบผิวฟัน

Pure ‘n bright ขอเสนอนวตกรรมการเคลือบผิวฟัน ด้วยวัสดุเซรามิกสีเหมือนฟัน หรือที่เรียกกันว่า “วีเนียร์” เป็นการติดแผ่นเซรามิกที่มีความบางและใส…

thumbnail-inside-service