fbpx
Loading cart contents...
View Cart Checkout
Cart subtotal:

ทัตกรรม Exam and X-ray

ขูดหินปูน

หินปูนหรือหินน้ำลาย (Medical Link) เป็นคราบจุลินทีย์ที่แข็งตัวเกาะอยู่บนตัวฟัน เนื่องจากมีธาตุแคลเชี่ยมของน้ำลายเข้าไปตกตะกอน โดยคราบจุลินทรีย์นี้จะใช้…

thumbnail-inside-service

ทันตกรรมรักษารากฟัน

ด้วยเทคโนโลยีการรักษารากฟันของ Pure’n bright ทันตแพทย์จะนำส่วนที่ติดเชื้อในโพรงประสาทและ ในคลองรากฟันออกไป จากนั้นทำให้ปราศจากเชื้อ…

thumbnail-inside-service

การขจัดคราบที่ผิวเคลือบฟัน

Pure’n bright ขอเสนอเทคโนโลยีการขจัดคราบฟันโดยใช้หลัก ของการพ่นละอองที่มีส่วนผสมของอากาศ น้ำ และผงขัดทำความสะอาดชนิดพิเศษ (Phophylaxis Power)…

thumbnail-inside-service

เคลือบร่องฟันป้องกันฟันผุ

การเคลือบหลุมและร่องฟัน เป็นการปิดหลุมบริเวณฟันที่เป็นหลุมร่อง ด้วยวัสดุเคลือบทางทันตกรรม เป็นสารคล้ายพลาสติก อาจมีตั้งแต่…

thumbnail-inside-service

มูสเสริมแคลเซี่ยมสู่ผิวฟัน

โดยการใช้วัสดุอุดฟันชนิดต่างๆ อุดเติมลงไปบนบริเวณตัวฟันที่เกิดความชำรุดเสียหาย ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากการฟันผุ ฟันแตก ฟันสึก ฟันหัก และอีกหลายๆสาเหตุ…

thumbnail-inside-service

บูรณฟันหลังด้วยโลหะเหวี่ยง

คือการซ่อม เสริม สร้างให้ฟันที่มีความเสียหายจากสาเหตุต่างๆ ให้มีลักษณะให้มีรูปร่างเหมือนฟันธรรมชาติ และสามารถทำหน้าที่ของฟันได้ตามสำควร…

thumbnail-inside-service

ถอนฟันแท้

ทีมทันตแพทย์แห่ง Pure ‘n bright ได้กล่าวถึงเหตุผลสำคัญที่จำเป็นต้องทำการถอนฟัน คือ…

thumbnail-inside-service

ผ่าฟันคุด

ทันตแพทย์จะทำการตรวจในช่องปากและพิจารณาถึงความจำเป็นในการถอนฟัน ในบางกรณีการถ่ายเอ็กซ์เรย์อาจมีความจำเป็น เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาซึ่งสามารถบอกสภาพฟัน…

thumbnail-inside-service

ฟอกฟันขาวที่คลินิกโดยทันตแพทย์

Pure’n bright ขอเสนอเทคโนโลยีระบบการใช้แสงเย็นแลอุณหภูมิต่ำ ใช้สูตรการฟอกสีฟันที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงพิเศษ ทำให้กระบวนการของการฟอกสีฟันเป็นผล…

thumbnail-inside-service

ฟอกฟันขาวที่บ้าน

เป็นการฟอกสีฟันโดยนำน้ำยาฟอกสีฟันกลับไปฟอกสีฟันเองที่บ้าน ภายใต้การควบคุมดูแลของทันตแพทย์ เป็นระยะๆ ทีมทันตแพทย์ของ Pure’n bright…

thumbnail-inside-service