fbpx
Loading cart contents...
View Cart Checkout
Cart subtotal:

I ปลูกผมถาวรด้วยเทคนิค Direct Hair Implantation (DHI) FUE and Long hairI

ปลูกผมด้วย Direct Hair Implantation (DHI) เป็นการตกแต่งกราฟของรากผมแล้วปักด้วย Implanter ทำได้ทั้งแบบปักเฉพาะรากผม (FUE) หรือผมยาว (Long hair) การปักด้วยวิธีนี้จะได้ปริมาณเส้นผมที่หนาแน่น เห็นได้ทันทีหลังปลูก ดูเป็นธรรมชาติ ไม่เกิดรอยแผล

โดย DHI ย่อมาจาก Direct Hair Implantation โดยเป็นการเจาะเอาผมออกทีละกอแบบ FUE ส่วนในขั้นตอนปลูกผม (Graft Placement) ก็จะใช้ Implanter Pen แทนการใช้ Forceps หรือคีมเล็กๆ ซึ่งเป็นเครื่องมือดั้งเดิมที่นิยมใช้ค่ะ

ปลูกผมด้วยเทคนิค DHI คืออะไร?

ปลูกผมด้วยเทคนิค DHI เป็นการปลูกผมถาวรด้วยเทคนิค FUE ประเภทหนึ่ง  ซึ่งมีขั้นตอนการเจาะนำกราฟต์ที่บริเวณหลีงศีรษะ (Donor Area) ออกมาเช่นเดียวกัน แต่ในขั้นตอนการปลูก DHI สามารถปัก และปลูกผมทีละเส้นได้ภายในครั้งเดียว ด้วยเครื่องมือเฉพาะที่ชื่อว่า DHI Implanter ซึ่งจะแตกต่างจากเทคนิค FUE แบบดั้งเดิมนั้น แพทย์จะต้องใช้เข็มเจาะลงไปบนหนังศีรษะก่อนเพื่อให้เกิดรู แล้วจึงใช้ forceps คีบกราฟต์ผมมาปักลงไปในรอยเจาะนั้น 

ขั้นตอนการรักษาด้วยการปลูกผม แบบ Direct Hair Implantation (DHI)

1. แพทย์จะทำการเจาะกราฟผมจากด้านหลังออกมาเป็นผมยาวจากด้านหลัง บริเวณศีรษะด้านหลัง ที่เราเรียกว่า Donor Area ซึ่งเป็นบริเวณที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากฮอร์โมน DHT เพื่อสะดวกในการเจาะนำกราฟต์ผมออกมา โดยใช้เครื่องเจาะชนิดพิเศษสำหรับการปลูกผมแบบ DHI ที่มีขนาดเล็กมากเพียง 0.6 – 0.8 mm เจาะเพื่อนำรากผมออกมาอย่างระมัดระวัง โดยไม่ไปกระทบกระเทือนกราฟต์ผม และเซลล์รากผมโดยรอบให้ได้รับความเสียหาย

2. แพทย์จะทำการแยกกอรากผม (กราฟต์) ออกจากแถบเนื้อเยื่อ และไขมันอย่างระมัดระวัง ตัดแต่ง และคัดแยกกราฟต์ที่มีจำนวนเส้นผมในกอต่างกัน เพื่อนำไปใช้ปลูกในบริเวณที่แตกต่างกัน โดยแช่ไว้ในน้ำยาแช่กราฟต์ที่มีสูตรเฉพาะ ช่วยเพิ่มอัตราการอยู่รอด และเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตได้ดี

3. เมื่อถึงขั้นตอนการปลูก กราฟต์ที่ตัดแต่งเรียบร้อยจะถูกนำไปใส่ในอุปกรณ์ DHI Implanter และแพทย์จะนำ Implanter นี้ไปปัก และปลูกยังบริเวณที่ต้องการได้เลย เป็นการปักและปลูกในครั้งเดียว จึงไม่ทำให้ระบม ไม่เกิดรอยแผลเป็น แผลมีขนาดเล็ก หายไว ไม่ต้องพักฟื้น (โดยไม่ต้องทำการเจาะก่อน แล้วค่อยปักเข้าไปเหมือน FUE)

ผู้ที่เหมาะกับการปลูกผมแบบ DHI

 • บุคคลที่มีปัญหาผมบางหรือหนังศีรษะล้านเล็กน้อย
 • ผู้ที่ต้องการปลูกผมโดยไม่มีร่องรอยแผลเป็นหลังการรักษาและมีเวลาพักฟื้นน้อย
 • เหมาะแก่ผู้ที่ต้องปลูกผมเพียงเล็กน้อยตั้งแต่ 1,200 กราฟเป็นต้นไป
 • กรณีของ Long hair คือผมที่นำมาปลูกจะยาวออกมาจากหนังศีรษะประมาณ 2-5 ซม. ซึ่งจะดูเหมือนผมที่งอกเองของคนไข้จริงๆ ในวันรุ่งขึ้นทันที บางครั้งเราเรียก DHI long hair ว่า Celebrity hair transplantation 

ข้อดีของการปลูกผมถาวร ด้วยเทคนิค Direct Hair Implantation (DHI)

 • การปลูกผมถาวรเทคนิค DHI นั้น เราใช้เครื่องมือเฉพาะทางที่ชื่อว่า DHI Implanter ในการปัก และปลูกภายในครั้งเดียว และสามารถควบคุมความลึก มุม และทิศทางของรากผม เพื่อให้เส้นผมใหม่ที่ปลูกไปมีลักษณะเดียวกันกับผมตามธรรมชาติของคุณ และยังสามารถปลูกได้แม่นยำ
 • ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์กว่า ผมแน่และถี่กว่า จึงทำให้ผลลัพธ์ออกมาแน่นกว่าการปลูกด้วยเทคนิค FUE แบบดั้งเดิม
 • ไม่มีรอยแผลเป็น ไม่ต้องพักฟื้น
 • อุปกรณ์ DHI Implanter ที่นำมาใช้ปลูกผม สามารถควบคุมมุม องศา และทิศทางของเส้นผมได้แม่นยำกว่า การปลูกด้วยเทคนิค FUE แบบดั้งเดิม

ข้อจำกัดของการปลูกผมถาวร ด้วยเทคนิค Direct Hair Implantation (DHI)

 • ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาศีรษะโหลน กรณีไม่มีผมเลย
 • แนะนำสำหรับผู้มีปัญหาผมร่วงด้วยฮอร์โมน อาจจะต้องกินยา

I การปลูกผมถาวร แบบ Long Hair คือI

การศัลยกรรมย้ายเซลล์รากผมซึ่งทำได้ทั้งเทคนิคแบบ FUE และ DHI ซึ่งการปลูกผมแบบ Long Hair จะแตกต่างจากการปลูกผมถาวรด้วยเทคนิค FUE และ DHI แบบปกติ คือ แพทย์จะทำการเจาะรูแล้วดึงเส้นผม และเซลล์รากผมออกมาปลูกขณะตอนที่ผมยาวได้เลย หรือเรียกอีกอย่างว่า “ Celebrity hair transpant ”เป็นการเจาะเซลล์รากผมออกมาพร้อมการเส้นผมความยาวประมาน 2-3 ซ.ม. เทคนิคนี้จะสามารถสร้างแนวผมใหม่ได้ตามต้องการ ผมที่ปลูกใหม่จะมีลักษณะที่ยาวกว่า ทำให้เห็นแนวผมที่ปลูกได้ทันทีหลังทำเสร็จ ทำให้มองไม่เห็นทั้งแผลที่เจาะกราฟออกจากด้านหลัง และแผลที่ฝังกราฟเข้าไปในบริเวณที่ต้องการ โดยเส้นผมที่ได้จะดูเป็นธรรมชาติ ไร้รอยแผลเป็น และไม่ต้องพักฟื้น

ขั้นตอนการปลูกผมแบบ Long Hair ด้วยเทคนิค (FUE, DHI)

1. เจาะกราฟผมจากด้านหลังออกมาเป็นผมยาวจากด้านหลัง โดยใช้เครื่องเจาะชนิดพิเศษสำหรับการปลูกผมแบบ Long Hair การใช้ผมยาวมาปลูก ทำให้หมอสามารถเรียงทิศทางและความโค้งผมได้เป็นธรรมชาติมากที่สุดกว่าวิธีปลูกผมปกติที่ใช้ผมตอสั้นๆตามปกติ

2. แพทย์จะทำการแยกกอรากผม (กราฟต์) ออกจากแถบเนื้อเยื่อ และไขมันอย่างระมัดระวัง ตัดแต่ง และคัดแยกกราฟต์ที่มีจำนวนเส้นผมในกอต่างกัน เพื่อนำไปใช้ปลูกในบริเวณที่แตกต่างกัน โดยแช่ไว้ในน้ำยาแช่กราฟต์ที่มีสูตรเฉพาะ ช่วยเพิ่มอัตราการอยู่รอด และเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตได้ดี

3. แพทย์ก็จะนำกราฟต์ผมที่ได้ไปปลูกยังบริเวณที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมชาติของแนวเส้นผมเดิมของลูกค้ามากที่สุด (ในขั้นตอนการปลูกเทคนิค FUE จะทำการเจาะและปักเซลล์รากผมด้วย Forceps หรือคีมเล็กๆ ส่วนการปลูกผมแบบ DHI จะใช้อุปกรณ์พิเศษ ที่ชื่อว่า DHI Implanter ในการปักและปลูกในครั้งเดียว)

ข้อดีของการปลูกผมถาวร แบบ Long Hair

การปลูกผมถาวร แบบย้ายรากผมด้วยเทคนิค Long Hair นั้น นอกจากจะไม่จำเป็นต้องตัดหรือโกนผมให้สั้น อีกทั้งยังใช้เส้นผมยาวนำมาปลูกผมบริเวณที่มีปัญหาศีรษะล้านเถิก ผลลัพธ์ออกมาหนาแน่นและดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด

  • สำหรับวิธีนี้คงตอบโจทย์คนที่มีปัญหาเรื่อง ผมบาง ศีรษะล้าน แต่ไม่มีเวลาในการพักฟื้นเป็นอย่างมาก
  • สามารถเห็นแนวผมใหม่ที่ดกดำขึ้นทันทีหลังปลูก หลังทำใช้ชีวิตตามปกติทันที
  • ไม่เจ็บ ไม่ต้องพักฟื้น
  • ไม่มีแผลเป็น

ข้อจำกัดของการปลูกผมถาวร แบบ Long Hair

 • ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาศีรษะโหลน กรณีไม่มีผมเลย
 • แนะนำสำหรับผู้มีปัญหาผมร่วงด้วยฮอร์โมน อาจจะต้องกินยา

การเตรียมตัวก่อนทำ

1. การพักผ่อนให้เพียงพอ
2. หยุดทานวิตามิน ยา หรืออาหารเสริมบางชนิดที่ทำให้เลือดหยุดยาก ควรหยุดทานก่อนการปลูกผมประมาณ 1-2 สัปดาห์
3. หากเป็นคนที่สูบบุหรี่ในปริมาณมาก ควรงดการสูบบุหรี่ หรืองดสูบไปเลยก่อนช่วงการทำการรักษา 1 สัปดาห์
4. ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ ควรหยุดดื่มก่อนการปลูกผมประมาณ 3-4 วัน เพราะจะทำให้เลือดออกง่ายระหว่างผ่าตัด

การดูแลตัวเองหลังทำ

1. ไม่ให้โดนน้ำและไม่ให้สระผม 2 วัน
2. รับประทานยาตามแพทย์สั่ง และงดกลุ่มยา aspirin 1 สัปดาห์
3. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2-3 วัน หลังผ่าตัด
4. ควรนอนยกศีรษะสูง 30 องศา หรือหนุนหมอน 2-3 ใบ เพื่อลดอาการปวดบวมในช่วงแรก เละใช้หมอนใบเล็กรองต้นคอ เพื่อลดแรงกดที่แผลบริเวณท้ายทอย
5. ควรสวมหมวก เวลาออกจากที่พัก เพื่อป้องกันแสงแดด และฝุ่นควัน เป็นเวลา 2 สัปดาห์
6. งดออกกำลังกาย และยกของหนัก 1 สัปดาห์งดซ่าวน่า 1 เดือน
7. ไม่ควรแกะ เกา บริเวณสะเก็ดและกราฟผม เพราะจะทำให้กราฟหลุด และอาจติดเชื้อได้
8. ด้วยเทคนิค DHI ที่ทันสมัย ไม่มีการลงมีด ไม่มีการเย็บแผล แผลขนาดเล็กเท่ารูเข็มของ DHI จะปิดเองได้อัตโนมัติภายใน 3 วัน

I PROMOTION เคสรีวิวI

DHI-FUE (Direct Hair Implanter Follicular Unit Extraction) 1,000 ราก

ปลูก จอน/คิ้ว/เฉพาะจุด ไม่เกิน 1,000 ราก ปกติ*120 บาท ราคาปกติ 120,000 บาท
ฉายแสงกระตุ้นรากผมให้ 3 ครั้ง* 3,000 บาท ราก ปกติ 9,000 บาท
โกรธแฟคเตอร์กระตุ้นการติดของผม 3 ครั้ง ปกติ 15,000 บาท
ตรวจเลือดก่อนผ่าตัด ราคา 5,000 บาท
ยากลับบ้าน ราคา 550 บาท

**รวมราคา 149,550 บาท
**ราคาเคสรีวิว 79,000 บาท ลด 47%

DHI-FUE (Direct Hair Implanter Follicular Unit Extraction) 2,000 ราก

จำนวน ไม่เกิน 2,000 ราก ปกติราคา120 บาท ราคาปกติ 240,000 บาท
ฉายแสงกระตุ้นรากผมให้ 3 ครั้ง* 3,000 บาท ราก ปกติ 9,000 บาท
โกรธแฟคเตอร์กระตุ้นการติดของผม 3 ครั้ง* 5,000 บาท ปกติ 15,000 บาท
ตรวจเลือดก่อนผ่าตัด ราคา 5,000 บาท
ยากลับบ้าน ราคา 550 บาท

**รวมราคา 269,550 บาท
**ราคาเคสรีวิว 99,000 บาท ลด 63%

DHI-FUE (Direct Hair Implanter Follicular Unit Extraction) 3,000 ราก

รักษา ไม่เกิน 2,000 ราก ปกติ*120 บาท ราปกติ 360,000 บาท
ฉายแสงกระตุ้นรากผมให้ 3 ครั้ง* 3,000 บาท ราก ปกติ 9,000 บาท
โกรธแฟคเตอร์กระตุ้นการติดของผม 3 ครั้ง* 5,000 บาท ปกติ 15,000 บาท
ตรวจเลือดก่อนผ่าตัด ราคา 5,000 บาท
ยากลับบ้าน ราคา 550 บาท

**รวมราคา 389,550 บาท
**ราคาเคสรีวิว 109,000 บาท ลด 72%

I รีวิวจากลูกค้าI

*Disclaimer : ผลลัพธ์ของรักษาขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล ภาพที่ใช้เป็นภาพลิขสิทธิ์สำหรับ เพียวร์ แอนด์ ไบรท์ เม็ดเด้น สหคลินิกเท่านั้น
*Disclaimer : PureAndBright clinic does not warrant, guarantee or make any representations regarding the currency, correctness, accuracy, reliability, or any other aspect regarding characteristics or use of the information presented in the service and/or links thereto and expressly disclaims liability for errors and omissions in the contents of this website. All pictures are PureAndBright coppyright.

I ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษI

โปรโมชั่นเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน

รับส่วนลดหรือฉีดโกรธแฟคเตอร์ มูลค่า 10,000 บาท

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่คลีนิคกำหนด*

I คำถามที่พบบ่อย (FAQ)I

โปรโมชั่นประจำเดือน นะคะ
Promotions

283/1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวง สามเสนนอก เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Google Map

ทุกวัน 10.00-19.00 น.

ใกล้ MRT สถานีสุทธิสารค่ะ

ติดต่อเรา

283/1 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10310

089 171 8100 , 02 0111774-5

www.PureAndBright.com