fbpx
Loading cart contents...
View Cart Checkout
Cart subtotal:

Tag - ปลูกผมแบบ DHI

ปลูกผมถาวรด้วยเทคนิค Direct Hair Implantation (DHI) FUE and Long hair

I ปลูกผมถาวรด้วยเทคนิค Direct Hair Implantation (DHI) FUE and Long hairI ปลูกผมด้วย Direct Hair Implantation (DHI) เป็นการตกแต่งกราฟของรากผมแล้วปักด้วย Implanter ทำได้ทั้งแบบปักเฉพาะรากผม (FUE) หรือผมยาว (Long hair) การปักด้วยวิธีนี้จะได้ปริมาณเส้นผมที่หนาแน่น เห็นได้ทันทีหลังปลูก ดูเป็นธรรมชาติ ไม่เกิดรอยแผล โดย DHI ย่อมาจาก Direct Hair Implantation โดยเป็นการเจาะเอาผมออกทีละกอแบบ FUE ส่วนในขั้นตอนปลูกผม (Graft Placement) ก็จะใช้…

ปลูกผมถาวรด้วยเทคนิค (FUE, DHI, Long Hair) เลือกแบบไหนดี

I ปลูกผมถาวรด้วยเทคนิค (FUE, DHI, Long Hair)I เลือกแบบไหนดี ก่อนที่จะเข้ารับบริการปลูกผม แนะนำให้คนไข้เข้ารับการตรวจประเมินหนังศีรษะและเส้นผมก่อนว่าปัญหาที่คนไข้มีเหมาะสมสำหรับการแก้ไขด้วยวิธีปลูกผมหรือไม่ โดยแพทย์จะทำการตรวจประเมินหนังศีรษะ ดูภาพรวม บริเวรของผมที่บาง ว่าเกิดจากสาเหตุใด หากเป็นสาเหตุที่สามารถแก้ไขได้โดยการปลูกผม เช่น ศีรษะเถิกเกินไป ,ผมร่วงบางจากพันธุกรรม ,ผมร่วงจากแผลเป็น และคนไข้มีเส้นผมบริเวณด้านหลังของศีรษะ หรือบริเวณอื่นๆของร่างกายมากเพียงพอที่จะนำมาปลูกถ่าย คนไข้สามารถทำการปลููกผมได้ค่ะ กรณีที่ไม่แนะนำให้ทำการปลูกผม เช่น คนไข้มีภาวะติดเชื้อบนหนังศีรษะ , คนไข้มีพาราสิต เช่น เหา , คนไข้ผมร่วงบางจากภาวะทางจิตใจ เช่น ดึงถอนจนร่วงบาง, คนไข้มีโรคทางกายที่อาจก่อให้เกิดการติดเชื้อได้ง่าย เช่น เบาหวาน หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง เป็นต้น คนไข้ควรได้รับการประเมินและแนะนำการรักษาที่เหมาะสมกับตัวเองค่ะ…