fbpx
Loading cart contents...
View Cart Checkout
Cart subtotal:

FUE second treatment

FUE second treatment

การปลูกผมถาวร แบบย้ายรากผม สำหรับแก้ไขงานเดิมครั้งที่สอง Second time hair transtation การศัลยกรรมย้ายเซลล์รากผมซึ่งทำได้ทั้งเทคนิคแบบ FUE และ DHI การประเมิณคนไข้ทำโดยประเมิณเส้นผมทั้งสองบริเวณ ทั้งบริเวณที่จะนำผมมาปลูก หรือ donor site ว่าความหนแน่นของกอผมของคนไข้มีมากเพียวพอที่จะนำเส้นผมออกมาปลูกหรือไม่ และประเมิณบริเวณที่จะปลูกผม หรือ recipient site คำรวรความหนาแน่นว่าต้องใช้ปริมาณผมกี่กอราก สิ่งที่ต่างจากการปลูกครั้งแรกคือ ทั้งสองบริเวณอาจมีแผลเป็นเล็กๆหรือ micro scar ทำให้ผิวหนังทั้งสองบริเวณแข็งและหนายากกว่าการทำครั้งแรก และการทำปลูกผมย้ายรากครั้งที่สองขั้นไป ควรมีช่วงห่างจากการทำครั้งแรกประมาณ 1 ปี เพื่อให้เส้นผมบริเวณ donor site ฟื้นฟูตัวเองได้เต็มที่ก่อน ขั้นตอนการปลูกผมแบบ ย้ายรากครั้งที่สองขึ้นไป ตรวจประเมิณโดยแพทย์…